เกี่ยวกับเรา

บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

                 โรงงาน ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่2 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170 

ผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง
กำลังการผลิตมากกว่า 2 ตันต่อวัน ผู้บริหารและพนักงานประมาณ 150 คน
เราชำนาญด้านการผลิตสินค้าเครื่องสำอาง สำหรับ ดูแล สุขภาพผิวพรรณ เน้นวัตถุดิบจากพืชธรรมชาติ และ ออร์แกนิค
เราเป็นผู้ผลิตให้กับ Brand ชั้นนำในประเทศมากมาย

การเริ่มต้นของแบรนด์เอมไทย

แบรนด์เอมไทย ถูกคิดค้น สร้างสรรค์ขึ้นมาจากผู้บริหารของ บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทและโรงงานรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์แนวสปา ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ดูแลสุขอนามัยและผิวพรรณ มา 15 ปี (ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2546)  

             หลักการของแบรนด์เอมไทย

แบรนด์เอมไทยเป็นแบรนด์สินค้ากลุ่มสุขอนามัยเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัว โดยเน้นส่วนประกอบของสินค้าให้มาจากธรรมชาติปลอดสารเคมีมากที่สุด จึงกำหนดทิศทางสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนผสมมาจากธรรมชาติที่ปลูกและผ่านขบวนการกรรมวิธีต่างๆออกมาโดยไม่มีการใช้สารเคมี) เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กลุ่มผู้บริโภคคนไทยที่เริ่มตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกที และต้องการมองหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุขอนามัยใหม่ๆที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันที่ได้มาจากธรรมชาติ และปลอดสารเคมีมากขึ้นจริงๆ โดยส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องมีใบรับรองคุณภาพว่ามาจากธรรมชาติและออร์แกนิคจริงๆ  และผลักดันให้ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องเลือกสินค้าออร์แกนิคที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแต่เพียงอย่างเดียว  รวมทั้งเน้นในเรื่องของราคาที่สามารถทำให้ผู้บริโภคสามารถจับต้องได้ และสามารถแข่งขันในตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสมุนไพรทั่วๆไปที่ไม่ใช่ออร์แกนิคได้ รวมถึงความสำคัญในการสอนให้ผู้บริโภคทั้งคนรุ่นใหม่และเก่ารู้จักผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมากขึ้น และทำไมต้องออร์แกนิค 

 

Visitors: 141,326